Program klubu - zde se dočtete, co jsme již dělali a co připravujeme

pro bližší info kontaktujte vedoucího:
Lenka Kohoutková, +420 733 627 542, lenkak131@seznam.cz
 
 

PROGRAM  BESÍDEK

2018 01 14      Opakování, soutěže k probraným tématům  Rút, Jan 13-21      

                           Vedoucí:  Lenka, Jarmila, Vojta Z.

Dnes nás na besídce bylo méně.  Krátce jsme si zopakovali probrané příběhy a zahráli hru „bomba“ s kartičkami na téma příběhů. Poté si starší děti zkusily malé předkolo soutěže O POKLAD KRÁLE KRÁLŮ. (Test najdete v sekci O POKLAD KRÁLE KRÁLŮ a můžete si ho doma klidně nezávazně vyzkoušet. Musím říct, že to dětem šlo a neudělaly skoro žádnou chybu. A to je tak povzbudilo, že na příště prý máme zase nějaký lehký testík nachystat.)

Mladší děti viděly první díl Broučků a povídaly jsme si o tom, že každý z nás má od Boha nějaký úkol a že i my můžeme svítit.

2018 01 21 POZOR!  POZOR!  POZOR!    PŘÍŠTÍ BESÍDKA  bude ve ztížených podmínkách, protože ve Vícemilicích proběhne Myslivecký ples. Besídky bude zajištěna, nevíme ovšem, jak vyhovující budou prostory pro malé děti. Prosíme, oblečte děti tak, abyste snesli případné umazání….

2018 01 21     Začínáme  Skutky  1,2,3    Vedoucí: Jarmila, Jirka Z., Lenka

Skutky 1 – Zaslíbení křtu Duchem svatým, Petr mluví o Jidášovi, povolání Matěje

Skutky 2  - Letnice, Petrovo kázání, společný majetek

Skutky 3 – Uzdravení chromého muže u chrámu, Petr káže o Ježíši – neučinili jsme to svou mocí, ale ve jménu Ježíše, kterého jste zavrhli, nyní nás Bůh posílá v první řadě k vám

 Bude dobré, když si to přečtete i doma, na besídce probereme pouze jedno téma a o ostatních si budeme povídat, bude připravený i malý testík pro ty, kdo budou chtít, mladší děti proberou s námi jedno téma a dle podmínek bude pohádka, tanečky nebo vyrábění.

 

 

Apoštolská církev,
KC Naděje
Urbáškova 132
Bučovice - Vícemilice
acbucovice@gmail.com
www.acbucovice.webnode.cz
www.facebook.com/kcnadeje/

pastor Jiří Pospíšil
+420 739 600 008
www.pojky.webnode.cz