Přečtěte si, co jsme vše na našich setkáních dělali a co jsme prožili:

Prosinec – Michal: tato mládež byla jiná, už tím, že jsme ji měli i s nedělním dopolednem až do vánočního posezení v 16 hod. Na začátku jsme každý dostal úkol po skupinkách vymyslet nějaký program (hru, scénku, kázání, hudbu s kelímky a tanec s prapory). K večeru tradičně spojenému s večeří byl i film, a to Probudím se včera. Ráno po snídani jsme vyrazili na procházku na nejvyšší místo Vícemilic a tam jsme se za celý sbor a práci tady modlili. Po příchodu zpět jsme si šli trénovat naše programy na odpoledne. Všechny připravené věci se povedly a byly moc pěkné. Předvánoční a zároveň poslední mládež tento rok byla super a těším se na další krásně strávený čas.

Září  Michal: mládež byla na téma "existuje Bůh?"  Byli jsme rozděleni do tří skupin a dělali jsme to, že jsme byli jakoby před soudem a jedna strana měla obhajovat to, že Bůh je a druhá, že není. Bylo zajímavé slyšet všechny skupiny a něčemu se přiučit. Dále jsme měli na návštěvě Katku Balážovou, která nás učila tanec. Ke konci jsme měli večeři a u večeře klasicky film tentokrát Nebe existuje. Mládež byla super a Bůh tam byl s námi.

Červen – Martina: mládež byla v duchu učení se scének a příprav na akci "miniměsto". Také jsme se učili tance a zpěv písní na založení sboru AC Bučovice. Opět bylo vše zakončeno filmem, tentokrát to vyhrál film Matrix. :)

Květen – Michal: tato mládež navazovala na mládež minulou, kde jsme se bavili o kyberšikaně a možném nebezpečí na internetu. Ale dnes byla celá přednáška o facebooku, jeho pro a proti. Později jsme se u večeře dívali na film o našem tématu. Film byl o založení facebooku. Další den byla bohoslužba, kde kázal Jirka, já a Jindra na téma Jak získat ztracené. Osobně si myslím, že se mládež vyvedla tak jako pokaždé a těším se na další.

Duben – Michal: Dnešní mládež byla spíše přednáška, než obvyklá mládež, ale i přesto to bylo skvělé. Jirka měl přednášku o kyberšikaně, která byla velmi přínosná pro každého. Došlo taky spoustu lidí, ale nakonec jsme tam zůstali jen my mládežníci. Zpívali jsme písně a hráli hru. Později jsme se u večeře podívali na film Most do země Terabithia.

Březen – Andrea: Téma této mládeže bylo POSESIVNOST. Na toto téma jsme potom i kázali v neděli. Jirka nás rozdělil do skupin a každá skupinka si měla nachystat krátké kázání na toto téma, bylo to super. Na mládeži jsme taky chválili, což mám nejraději. Také jsme hráli hry a dívali se na 20minutový film, který byl pro mě smutný. Jmenoval se Motýlí cirkus. Děkuji i našim rodičům, kteří na každou mládež chystají dobré jídla. Všichni si pochutnáváme. Bůh je s námi a to je dobré.“ (posesivnost = například ve vztahu je to sobecké přivlastňování si druhé osoby jen pro sebe)

Únor – Michal: Téma mládeže bylo Jsem sám (svobodný) a jsem normální. Ze začátku jsme byli rozděleni do čtyř skupin a měli jsme si připravit krátké kázání na toto téma. Po kázání nás hodnotili, jací jsme byli. Potom si pro nás holky připravily i tanec. Zakončili jsme mládež jako obvykle filmem tentokrát to byl film „Dvanáct do tuctu“. Myslím si, že mládež se podařila.

Leden – Michal: Téma této mládeže bylo Zkroť svůj jazyk. Mamka (Martina) nám řekla, že za vše, co řekneme, budeme nést následky, dobré nebo zlé. Většinu času se zaměřila na knihu přísloví, potom jsme hráli hry, které si pro nás připravila Andrea a nakonec jsme mládež zakončili filmem, tentokrát to byl film Kněz je poděs. Osobně se mi mládež líbila a těším se na další.

Prosinec – Jindra: Mládež byla zajímavá jako obvykle, tentokrát měla vedení Martina a slovo Jirka. Mluvil o tom, jak si vybírat své přátele. Pak se začalo chválami a někteří zkoušeli tanec. A začalo Jirkovo slovo, bylo to moc zajímavé, všichni dávali pozor, protože jsme další den kázali na Jirkovo téma, chvilka na přípravu kázání a konečně večeře. Po večeři jsme se dívali na film Kontakt a hned spát. Ráno jsme připravili snídani a četli Bibli. Když jsme dochystali židle, teta Martina jenom rychle řekla výsledek soutěže. A začalo shromáždění chvály, kázání... To je naše mládež .

Listopad – Michal: Jak povzbuzovat lidi kolem sebe. Jirka nám pověděl základní informace o povzbuzování, řekl nám: 1. důležitost vztahů a o tom co Bible říká o povzbuzení; 2. jaká je moc povzbuzení, 3. a jak povzbuzovat. Ke konci setkání jsme se jako pokaždé podívali na film :)

Říjen – Martina: Na mládeži jsme měli novou slečnu, která se již těší na další mládež. Učili jsme se opět na téma vztahy a právě tím, že navázali mládežníci vztah s novou kamarádkou, tak věřím, že si i něco odnesli. Také jsme na mládeži dělali ČTOT (čtení s otázkami), které v nedělním kázání shrnul Jindra. Na mládeži jsme si zahráli několik her, které mládežníky zaujaly a měly rozvinout jejich pohled na to, jak získávat přátele, jak budovat přátelství a důvěru. Andrea nás opět naučila další tanec a nakonec jsme mládež zakončili filmem.

 

Apoštolská církev,
KC Naděje
Urbáškova 132
Bučovice - Vícemilice
acbucovice@gmail.com
www.acbucovice.webnode.cz
www.facebook.com/kcnadeje/

pastor Jiří Pospíšil
+420 739 600 008
www.pojky.webnode.cz