CHLAPI SOBĚ - setkání opravdových chlapů
Naše setkání probíhají ve třech různých aktivitách:
 

1/ TEACH – setkání v KC Naděje s výzvou brzkého času od 6:58 do 8:59 s důrazem být spolu, modlit se, vzdělávat se + společná chlapská snídaně – fakt chlapská; zajímavé téma k diskuzi; vzájemné povzbuzení, vykazatelnost; modlitby, chvály, proroctví...

2/ HELP – jako chlapi chceme využít naši „obrovskou“ chlapskou sílu a být pomocí lidem okolo nás. Přednostně lidem z našeho společenství, ale nebráníme se pomoci i dalším potřebným lidem. Jde de facto většinou o jednodenní brigádu. V červnu jsme například jeli pomáhat do Bohuslavic Zlámalovým. Pokud byste měli zájem o brigádu u vás doma či byste měli okolo sebe někoho, kdo podobnou pomoc – HELP – potřebuje, dejte vědět Tomášovi Papežovi

3/ RELAX – poslední aktivita bude směřována na odpočinek, a to ducha, duše i těla. Naposledy jsme měli cyklovýjezd a uvažujeme o dalším, popřípadě nějakém víkendu chlapů s dětmi, abychom ulevili některým manželkám – tradice S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT – je nám velmi blízká. Takže uvažujeme o různých výletech, výšlapech, výzvách posílení adrenalinu či překonání se… Nápady přicházejí jeden za druhým.

Tyto aktivity se budou pravidelně opakovat. Jeden z hlavních cílů je, abychom byli jako chlapi spolu, vzájemně se povzbuzovali, modlili se, byli pomocí sboru i lidem okolo. Moc rádi bychom viděli i růst mužské duchovní služby v našem sboru i našich rodinách.

Série - témata - na našich setkání: BÝT VZOREM... 1. Tim 4.12-16

 • předčítej
 • napomínej
 • vyučuj
 • nezanedbávej dar milosti, který ti byl dán
 • spolupráce s vedením /sboru/
 • usiluj o to, aby tvůj pokrok byl lidem patrný
 • dávej si pozor na sebe - jak? vykazatelnost, zrcadlo…
 • dávej si pozor na učení - na tvé zásady
 • v tom setrvávej - věrnost, disciplína…
 • záchrana druhých
 • záchrana sebe
 Zodpovědná osoba:  Tomáš Papež, tel: 778 510 530

Kontakt

Apoštolská církev,
KC Naděje Bučovice
Urbáškova 132
Bučovice - Vícemilice
info@kcnadeje.cz
www.kcnadeje.cz
facebook.com/kcnadeje/
youtube.com/KCNADEJEBucovice

pastor Jiří Pospíšil
tel: +420 739 600 008
www.pojky.webnode.cz