EBED - Biblická škola KC Naděje

27. setkání - 2017_06_04, KC NADĚJE Bučovice 
   Peter a Janka Kozicovi - Jak sloužit v moci Ducha svatého
    Peter - Duch svatý - žívá osoba - mp3
    Janka - Jak efektivně sdílet evangelium - mp3
    Janka a Petr - Jak nebýt nepříjemní v evangelizaci - mp3
26. setkání - 2017_04_02, KC NADĚJE Bučovice 
   Martin a Olinka Moldanovi - Nauč se sebeovládat
Martin Moldan  1. Sebeovládání - biblický úvod (EBED Bučovice)

Olinka Moldanová  2. Sebeovládání - Vliv minulosti, okolí... (EBED Bučovice)

Martin Moldan  3. Sebeovládání - Nastavení zrcadla (EBED Bučovice)
Martin Moldan  4. Sebeovládání - diskuse, otázky (EBED Bučovice)
25. setkání - 2017_02_05, KC NADĚJE Bučovice 
   Marek a Katka Šafrovi - Služ efektivně dětem
    
24. setkání - 2016_12_04, KC NADĚJE Bučovice 
   David a Irena Symonovi - Misie a já...
    ...něco o misii - mp3pptx
    ...něco o Bosně- mp3
    ...diskuze - mp3
23. setkání - 2016_10_02, KC NADĚJE Bučovice 
    Zdeněk Uhlík - Dar uzdravení v praxi
    Dar uzdravování v praxi -    dopol ed ne   , odpoledne (otázky, odpovědi)
                                                  setkání s uzdravováním + Setkání ve Slavkově
  22. setkání - 2016_06_05, KC NADĚJE Bučovice 
   René Tauber - Dar proroctví v praxi
    Proroctví v praxi - dopoledne, odpole dne
    Lenka Tauberová - Povzbuzení
21. setkání - 2016_04_03, KC NADĚJE Bučovice 
   Petr Walach - Jak vychovávat děti
    Jak vychovávat děti - pptx
20. setkání - 2016_02_07, KC NADĚJE Bučovice 
   Martin Moldan - Smysl církve
    Nepřemožitelná církev č. 1 - Jak je důležité poznání Pána Ježíše Krista -  mp3 
    Nepřemožitelná církev č. 2 - Jak jsou důležité vztahy - mp3
    Poslání církve - mp3
    Co církev je a co není - mp3
19. setkání - 2015_12_06, KC NADĚJE Bučovice 
   Daniel Chlebek - Jak nést evangelium...
    Jak nést evangelium 1. -  mp3 
    Jak nést evangelium 2. - mp3
18. setkání - 2015_09_20, KC NADĚJE Bučovice 
    Manželé KOZICOVI - Muž a žena v rodině, církvi... (www.kozic.webnode.cz)
    Peter Kozic - Svědectví - Proměna v muže podle Božího srdce - mp3
    Janka Kozicová - Neodpuštění - mp3
    Peter Kozic - Ovoce Ducha svatého - mp3pptx
17. setkání - 2015_04_05, KC NADĚJE Bučovice 
    Vlasta KHABIBULLIN - Izrael a my
    Vlasta Khabibullin 1. -  mp3              Vlasta Khabibullin 4. - mp3
    Vlasta Khabibullin 2. -  mp3              Vlasta Khabibullin 5. - mp3
    Vlasta Khabibullin 3. - mp3
16. setkání - 2014_12_07, KC NADĚJE Bučovice 
Pavel Vik - Historie církve - reformace

    16 Historie církve 2. (reformace)   Pavel Vik mp3pptx
 

----------  EBED, který probíhal v AC Vyškov  ----------

15. setkání - 2014_09_07, KC Vyškov, Lípová 2 

15 Historie církve 1. (po reformaci)   Pavel Vik  mp3 , pptx

14. setkání - 2014_05_05, KC Vyškov, Lípová 2 

14 Večeře Páně   Pavel Vik  mp3 , pptx

26 Vedení chvál/y   Jirka Pospíšil mp3, pptx

13. setkání - 2014_04_06, KC Vyškov, Lípová 2 

13 Duchovní svět - andělé, démoni    Pavel Vik mp3, pptx

25 Vedení shromáždění    Viktor Baláž mp3, pptx, def. moderátor

12. setkání - 2014_02_03, KC Vyškov, Lípová 2 

12 Druhý příchod Jezise    Pavel Vik mp3, pptx

24 Evangelizace I.    Jirka Pospíšil mp3, pptx1, pptx2

11. setkání - 2014_05_01, KC Vyškov, Lípová 2 

11 Nový zákon    Viktor Baláž mp3, pptx

23 Kázání a veřejné vystupování    Pavel Vik mp3, pptx

R O K   2 0 1 3 

10. setkání - 2013_01_12, KC Vyškov, Lípová 2 

10 Starý zákon    Pavel Vik mp3, pptx

22 Základy pastorace    Jirka Pospíšil mp3, pptx

9. setkání - 2013_10_11, KC Vyškov, Lípová 2 

9 Překlady Bible, historie Bible    Pavel Vik mp3, pptx

21 Církev    Jirka Pospíšil mp3, docx

8. setkání - 2013_06_10, KC Vyškov, Lípová 2 

8 Utrpení pro Ježíše Krista    Pavel Vik mp3, pptx

20 Tajemství Ježíšova kázání    Jirka Pospíšil mp3, pptx

7. setkání - 2013_01_09, KC Vyškov, Lípová 2 

7 Křest v Duchu svatém    Pavel Vik mp3, pptx

19 Žena a služba    Dáša Pospíšilová mp3, pptx

6. setkání - 2013_02_06, KC Vyškov, Lípová 2 

6 Křest ve vodě    Jirka Pospíšil mp3, pptx

18 Modlitba a půst     Viktor Baláž mp3, pptx

5. setkání - 2013_05_05, KC Vyškov, Lípová 2 

5 Pokání a spasení z milosti     Pavel Vik mp3, pptx

17 Jak používat duchovní dary    Jirka Pospíšil mp3, pptx

4. setkání - 2013_07_04, KC Vyškov, Lípová 2 (audio nahrávky se nepodařily) 

4 O Ježíši Kristu a Božím království    Viktor Baláž pptx

16 Exegeze - výklad Bible 2. část     Jirka Pospíšil pptx, docx

3. setkání - 2013_03_03, KC Vyškov, Lípová 2 

3 O Izraeli, historie...     Pavel Vik mp3, pptx

15 Exegeze - výklad Bible 1. část     Jirka Pospíšil mp3, pptx, docx

2. setkání - 2013_02_03, KC Vyškov, Lípová 2 

2 Klíčová biblická témata     Pavel Vik mp3, pptx, úkol doc

14 Úvod do studia Bible     Dáša Pospíšilová mp3, pptx

1. setkání - 2013_01_13, KC Vyškov, Lípová 2 

1 Stvoření     Pavel Vik mp3, pptx, úkol doc

13 Homiletika - Tvorba kázání     Jirka Pospíšil mp3, pptx, docx   vypracovaná kázání skupinky mp3   

Studujte i doma a použijte doporučenou literaturu pro EBED.

 

Apoštolská církev,
KC Naděje
Urbáškova 132
Bučovice - Vícemilice
acbucovice@gmail.com
www.acbucovice.webnode.cz
www.facebook.com/kcnadeje/

pastor Jiří Pospíšil
tel: 739 600 008
www.pojky.webnode.cz