Nové nahrávky 
playlist EBED                      
 
Archiv nahrávek:

 

2019 11 17 - diskuze s Tomášem Hasmandou - Dar proroctví a rozlišení duchů - mp3

27. setkání - 2017_06_04, KC Naděje Bučovice 

  Peter a Janka Kozicovi - Jak sloužit v moci Ducha svatého
  Peter - Duch svatý - žívá osoba - mp3
  Janka - Jak efektivně sdílet evangelium - mp3
  Janka a Petr - Jak nebýt nepříjemní v evangelizaci - mp3

26. setkání - 2017_04_02, KC Naděje Bučovice 

  Martin a Olga Moldanovi - Nauč se sebeovládat

  Martin Moldan - 1. Sebeovládání - biblický úvod

  Olga Moldanová - 2. Sebeovládání - Vliv minulosti, okolí...

  Martin Moldan -  3. Sebeovládání - Nastavení zrcadla

  Martin Moldan - 4. Sebeovládání - diskuse, otázky

25. setkání - 2017_02_05, KC Naděje Bučovice 

   Marek a Katka Šafrovi - Služ efektivně dětem

24. setkání - 2016_12_04, KC Naděje Bučovice 
   David a Irena Symonovi - Misie a já...
    ...něco o misii - mp3pptx
    ...něco o Bosně- mp3
    ...diskuze - mp3

 23. setkání - 2016_10_02, KC Naděje Bučovice
    Zdeněk Uhlík - Dar uzdravení v praxi
    Dar uzdravování v praxi - dopoledneodpoledne (otázky, odpovědi)
    setkání s uzdravováním + Setkání ve Slavkově

22. setkání - 2016_06_05, KC Naděje Bučovice 
   René Tauber - Dar proroctví v praxi
    Proroctví v praxi - dopoledneodpoledne
    Lenka Tauberová - Povzbuzení

21. setkání - 2016_04_03, KC Naděje Bučovice 
   Petr Walach - Jak vychovávat děti
    Jak vychovávat děti - pptx

20. setkání - 2016_02_07, KC Naděje Bučovice 
   Martin Moldan - Smysl církve
    Nepřemožitelná církev č. 1 - Jak je důležité poznání Pána Ježíše Krista - mp3
    Nepřemožitelná církev č. 2 - Jak jsou důležité vztahy - mp3
    Poslání církve - mp3
    Co církev je a co není - mp3

19. setkání - 2015_12_06, KC Naděje Bučovice 
   Daniel Chlebek - Jak nést evangelium...
    Jak nést evangelium 1. - mp3
    Jak nést evangelium 2. - mp3

18. setkání - 2015_09_20, KC Naděje Bučovice 

  Manželé Kozicovi - Muž a žena v rodině, církvi... www.kozic.webnode.cz
    Peter Kozic - Svědectví - Proměna v muže podle Božího srdce - mp3
    Janka Kozicová - Neodpuštění - mp3
    Peter Kozic - Ovoce Ducha svatého - mp3pptx

17. setkání - 2015_04_05, KC Naděje Bučovice 
  Vlasta KHABIBULLIN - Izrael a my
    Vlasta Khabibullin 1. - mp3             Vlasta Khabibullin 4. - mp3
    Vlasta Khabibullin 2. - mp3             Vlasta Khabibullin 5. - mp3
    Vlasta Khabibullin 3. - mp3

16. setkání - 2014_12_07, KC Naděje Bučovice 

 Pavel Vik - Historie církve - reformace
    Historie církve 2. (reformace)   Pavel Vik mp3pptx

EBED, který probíhal v AC Vyškov:

15. setkání - 2014_09_07, KC Vyškov, Lípová 2 

  Pavel Vik - Historie církve 1. (po reformaci) mp3pptx

14. setkání - 2014_05_05, KC Vyškov, Lípová 2 

  Pavel Vik - Večeře Páně  mp3pptx

 vedení, chvály: Jirka Pospíšil mp3pptx

13. setkání - 2014_04_06, KC Vyškov, Lípová 2 

 Pavel Vik - Duchovní svět - andělé, démoni  mp3pptx

vedení shromáždění: Viktor Baláž mp3pptx, def. moderátor

12. setkání - 2014_02_03, KC Vyškov, Lípová 2 

Pavel Vik - Druhý příchod Ježíše mp3pptx

Jirka Pospíšil - Evangelizace I. mp3pptx1pptx2

11. setkání - 2014_05_01, KC Vyškov, Lípová 2 

Viktor Baláž - Nový zákon mp3pptx

Pavel Vik - Kázání a veřejné vystupování mp3pptx

10. setkání - 2013_01_12, KC Vyškov, Lípová 2 

Pavel Vik - Starý zákon mp3pptx

Jirka Pospíšil - Základy pastorace mp3pptx

9. setkání - 2013_10_11, KC Vyškov, Lípová 2 

 Pavel Vik - Překlady Bible, historie Bible mp3pptx

 Jirka Pospíšil - Církev mp3docx

8. setkání - 2013_06_10, KC Vyškov, Lípová 2 

Pavel Vik - Utrpení pro Ježíše Krista mp3pptx

 Jirka Pospíšil - Tajemství Ježíšova kázání mp3pptx

7. setkání - 2013_01_09, KC Vyškov, Lípová 2 

Pavel Vik - Křest v Duchu svatém mp3pptx

Dáša Pospíšilová - Žena a služba mp3pptx

6. setkání - 2013_02_06, KC Vyškov, Lípová 2 

Jirka Pospíšil - Křest ve vodě mp3pptx

Viktor Baláž - Modlitba a půst mp3pptx

5. setkání - 2013_05_05, KC Vyškov, Lípová 2 

Pavel Vik - Pokání a spasení z milosti mp3pptx

Jirka Pospíšil – Jak používat duchovní dary mp3pptx

4. setkání - 2013_07_04, KC Vyškov, Lípová 2

(audio nahrávky se nepodařily) 

Viktor Baláž - O Ježíši Kristu a Božím království pptx

Jirka Pospíšil - Exegeze - výklad Bible 2. část pptxdocx

3. setkání - 2013_03_03, KC Vyškov, Lípová 2 

Pavel Vik - O Izraeli, historie... mp3pptx

Jirka Pospíšil - Exegeze - výklad Bible 1. část mp3pptxdocx

2. setkání - 2013_02_03, KC Vyškov, Lípová 2 

Pavel Vik - Klíčová biblická témata mp3pptx, úkol doc

Dáša Pospíšilová - Úvod do studia Bible mp3pptx

1. setkání - 2013_01_13, KC Vyškov, Lípová 2 

Pavel Vik - Stvoření mp3pptx, úkol doc

Jirka Pospíšil - Homiletika - Tvorba kázání mp3pptxdocx  

vypracovaná kázání skupinky mp3

 Studujte i doma a použijte doporučenou literaturu pro EBED. 

 

Kontakt

Apoštolská církev,
KC Naděje Bučovice
Urbáškova 132
Bučovice - Vícemilice
info@kcnadeje.cz
www.kcnadeje.cz
facebook.com/kcnadeje/
youtube.com/KCNADEJEBucovice

pastor Jiří Pospíšil
tel: +420 739 600 008
www.pojky.webnode.cz