Naše aktivity

Naše Křesťanské centrum Naděje Bučovice se snaží pracovat v mnoha rovinách. Zastřešujeme několik aktivit.
 
Zde jsou:
 
  • setkání mladých - jednou za 14 dní, setkání ze soboty na neděli, od 18:00
  • mimi klub Knoflíček - každý čtvrtek od 9:00 do 11:00, setkání s volným programem pro maminky/tatínky a jejich ratolesti
  • Royal Rangers - klub pro děti předškolního a školního věku podobnou formou jako skaut, schůzky začínají každý pátek od 13:30 do 15:00
  • biblická škola EBED - jednou za 2 měsíce - vždy sudý měsíc mimo prázdniny - zveme zajímavé hosty, kteří s námi sdílí své zkušenosti a znalosti
  • setkání sester  - setkání sester se zajímavým tématem, kterému muži většinou nerozumí, setkání probíhá jednou měsíčně, vždy 1. čtvrtek v měsíci od 17:30
  • Arduino - jednotýdenní setkání zastřešené Royal Rangers pro zájemce o programování a elektroniku; většinou pro tatínky s dětmi, velmi populární kroužek zabývající se mikroprocesorovou stavebnicí Arduino - setkání je každou středu od 18:00
  • kulinářské setkání - setkání cca 12 lidí, kteří se chtějí učit vařit, strávit příjemný večer při přípravě, vaření a konzumaci jídla; snažíme se vařit menu dle zájmu účastníků
  • dětský klub Poutníci - setkání dětí každou neděli od 9:30, kde se děti učí, jak se stát zralými v rozhodování, jak se správně chovat  - vše na základě křesťanských principů
  • poradna Ester - poradna pro partnerství, přípravu na manželství, řešení problémů mezi mužem a ženou, příprava a provedení svatebního obřadu

Apoštolská církev,
KC Naděje
Urbáškova 132
Bučovice - Vícemilice
acbucovice@gmail.com
www.acbucovice.webnode.cz
www.facebook.com/kcnadeje/

pastor Jiří Pospíšil
+420 739 600 008
www.pojky.webnode.cz