NOVÝ ČASOVÝ ROZVRH KLUBU: 
(platí od 20.9.2017)
9:00 start
9:30-10:30 cvičení
10:30-11:00 káva, čaj, pokecNabízený program

 • přivítání, představení centra a jeho náplně, vzájemné seznámení
 • společná aktivita pro děti s rodiči – hravé cvičení provázaná říkankami, písničkami
 • občerstvení – svačinka dětí u společného stolu
 • dramatizace pohádky, maňáskové divadlo apod. (s přihlédnutím na věk dětí)
 • volné aktivity - hry dětí s využitím hraček, vzájemné sdílení

 Bližší informace o činnosti mateřského klubu

 • nabízíme maminkám i jiným rodinným příslušníkům možnost pravidelně se scházet s dětmi od 0 – 5 let v příjemném prostředí s možností využití hraček a jiných pomůcek vhodných pro fyzický i psychický rozvoj dětí (budou se postupně doplňovat)
 • domlouváme se na pravidlech, jak vše organizovat, aby byly spokojené děti i rodiče a byla zajištěna bezpečnost. Každý rodič zodpovídá za své dítě, někdy možná bude potřeba hodně ohleduplnosti a tolerance v případě, že se něco nemilého přihodí, ne všechny děti jsou zvyklé a naučené půjčit hračku apod.
 • děti se mohou učit novým věcem, jako jsou básničky, písničky, ukazovačky, říkadla aj.
 • společně s rodiči mohou hrát jednoduché hry, zapojit se do cvičení nebo dramatizace pohádek 
 • děti se v přirozeném prostředí vrstevníků snadněji učí přijímat jeden druhého, tolerovat a respektovat své potřeby a zájmy
 • získané zkušenosti a také nové dovednosti mohou dětem pomoci při vstupu do mateřské školy
 • s přihlédnutím k věkovým schopnostem a dovednostem dětí budou připravovány jednoduché náměty k tvoření
 • děti a rodiče mají možnost se navzájem poznávat a navazovat nová přátelství
 • společně se budeme domlouvat, co bychom mohli dělat a jak tento čas využít ke spokojenosti všech
 • každá maminka má vyzkoušené různé způsoby, jak jednat s dětmi, co se jí osvědčilo nebo se může poradit v tom, co se nedaří – sdílení zkušeností při výchově dětí
 • maminky samy mohou přispět s vlastními nápady nebo náměty ke hrám a společným činnostem a mohou tak obohatit naše setkávání. Každý něco umí, co může ukázat a naučit druhé -  tvůrčí dílny
 • budou-li mít rodiče zájem, mohou si nakopírované texty básniček nebo písniček vzít s sebou a s dětmi je doma při hře používat
 • při společné hře dětí a vzájemných rozhovorech je také možné na principu příkladu a porovnání včasné poznání a pojmenování problémů a hledání jejich řešení
 • nabízí se možnost využití poradenství zkušeného pedagoga s praxí v oblasti výchovy a vzdělávání předškolních dětí a získání dalších informací ve výchově a vzdělávání předškolních dětí a v souvisejících předpisech, které jim umožní více se orientovat v této oblasti.
 • průběžné informace o dalších volnočasových aktivitách, které organizuje a pořádá KC pro širokou veřejnost s cílem posilování hodnoty a významu rodiny a mateřské role ženy, motivace k aktivnímu rodičovství – zdravá rodina ve zdravém prostředí (viz leták). Informace o akcích, které proběhly v minulém roce a byly velmi úspěšné.
 • zajištění programů, vzdělávání a jiných aktivit na základně vlastních požadavků a zájmů rodičů

Kontakt:

Věra Macourková, tel.: 603 812 630, ver.mac@seznam.cz

mail: klubknoflicek@gmail.com  

Apoštolská církev,
KC Naděje
Urbáškova 132
Bučovice - Vícemilice
acbucovice@gmail.com
www.acbucovice.webnode.cz
www.facebook.com/kcnadeje/

pastor Jiří Pospíšil
+420 739 600 008
www.pojky.webnode.cz