PROROCKÉ SEMINÁŘE
  • aktivita pro ty, kdo vnímají Boží povolání k prorocké službě + pro lidi, kteří potřebují či chtějí získat prorocké slovo do svého života
  • tato setkání se uskutečňují 2-4x do roka
  • součástí setkání bude krátké vyučování, hledání Boží tváře, učení se prorokovat
  • chceme trošku navázat na prorocké semináře, které probíhaly v jihomoravské oblasti před pár lety
  • účastnit semináře se mohou i lidé z jiných sborů, ale jen s doporučením svého pastora
  • setkání je uzavřené jen s doporučením pastora

"Usilujte o lásku a dychtěte po duchovních projevech, nejvíce však, abyste prorokovali. Neboť kdo mluví jazykem, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu; nikdo mu nerozumí, duchem mluví tajemství. Kdo však prorokuje, mluví lidem k budování, povzbuzení a útěše." 1. Korintským 14.1-3                                                      

Zodpovědná osoba:  Jiří Pospíšil, tel: 739 600 008, jiri.pospisil@kcnadeje.cz

 

Kontakt

Apoštolská církev,
KC Naděje Bučovice
Urbáškova 132
Bučovice - Vícemilice
info@kcnadeje.cz
www.kcnadeje.cz
facebook.com/kcnadeje/
youtube.com/KCNADEJEBucovice

pastor Jiří Pospíšil
tel: +420 739 600 008
www.pojky.webnode.cz