Prorocké semináře

  • jedná se o aktivitu pro ty, co vnímají Boží povolání k prorocké službě + lidé, kteří potřebují či chtějí získat prorocké slovo do svého života
  • setkání je uzavřené jen s doporučením pastora (viz kontakty)
  • tyto setkání se uskuteční 2-4x do roka
  • součástí setkání bude krátké vyučování, hledání Boží tváře, učení se prorokovat
  • chceme trošku navázat na prorocké semináře, které probíhaly v jihomoravské oblasti před pár lety
  • účastnit seminář se mohou i lidé z jiných sborů, ale jen s doporučením svého pastora

"Usilujte o lásku a dychtěte po duchovních projevech, nejvíce však, abyste prorokovali. Neboť kdo mluví jazykem, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu; nikdo mu nerozumí, duchem mluví tajemství. Kdo však prorokuje, mluví lidem k budování, povzbuzení a útěše." 1. Korintským 14.1-3                                                      

Zodpovědná osoba:  Jiří Pospíšil, tel: 739 600 008

Kontakt

Apoštolská církev,
KC Naděje Bučovice
Urbáškova 132
Bučovice - Vícemilice
acbucovice@gmail.com
www.acbucovice.webnode.cz
www.facebook.com/kcnadeje/

pastor Jiří Pospíšil
tel: 739 600 008
www.pojky.webnode.cz