Setkání sester

Pravidelně se schází sestry ke sdílení, modlitbám i k povzbuzení každé 1. úterý v měsíci v 17:30 hod.
 
Zodpovědná osoba: Dagmar Pospíšilová, tel: 739 324 486

Kontakt

Apoštolská církev,
KC Naděje Bučovice
Urbáškova 132
Bučovice - Vícemilice
acbucovice@gmail.com
www.acbucovice.webnode.cz
www.facebook.com/kcnadeje/

pastor Jiří Pospíšil
tel: 739 600 008
www.pojky.webnode.cz