Nedělní bohoslužby

22.01.2012 00:00

Vždy v neděli od 10.00 hod. v KC Naděje.

Naše bohoslužby jsou určené pro širokou veřejnost. Budeme rádi, když nás kdokoliv navštíví - člověk, který je věřící, či hledá smysl života, či se chce jen tak mezi nás podívat, či hledá pomoc - radu, podporu, uzdravení (modlíme se za nemocné a věříme v Boží zásah)...

Součástí naší bohoslužby je:

- krátký úvod

- písně, chvály, tanec, drama

- kázání

- modlitby jako reakce na kázání

- modlitby za potřeby, za nemocné

- závěr

- naše bohoslužba trvá 1,5 - 2 hod.

- vzájemné sdílení a občerstvení

Kontakt

Apoštolská církev,
KC Naděje Bučovice
Urbáškova 132
Bučovice - Vícemilice
acbucovice@gmail.com
www.acbucovice.webnode.cz
www.facebook.com/kcnadeje/

pastor Jiří Pospíšil
tel: 739 600 008
www.pojky.webnode.cz