Setkání nad Biblí

25.10.2012 11:08

Vždy ve středu od 17.00 hod. v KC Naděje.

 

V rámci tohoto setkání proběhne:

- krátký úvod do tématu

- písně a chvály

- hlavní téma dle rozpisu

- diskuze nad tématem

- krátké posezení u občerstvení

- individuální rozhovory

Kontakt

Apoštolská církev,
KC Naděje Bučovice
Urbáškova 132
Bučovice - Vícemilice
acbucovice@gmail.com
www.acbucovice.webnode.cz
www.facebook.com/kcnadeje/

pastor Jiří Pospíšil
tel: 739 600 008
www.pojky.webnode.cz