Úvodní slovo v KC NADĚJE

Pár pravidel pro úvodní slovo:
  • délka 2-5 min.
  • mělo by jít o kratičké kázání, nejen svědectví či prožitek, ale nějaký verš/e z Bible s jednoduchou, praktickou aplikací
  • mělo by to jít v duchu tématu kázání - podívej se, o čem se bude kázat
  • pokud možno do toho zapojit nasměrovaní pro aktuální rok - 2019 (hodnoty: jistota, vděčnost | viz Filipenským 1:6  Jsem si jist právě tím, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Krista Ježíše) | rok 2018 ( dělat dobré skutky/být tu pro druhé)
  • pokud možno zapojit jednu či všechny hodnoty sboru - RADOST, VZTAHY, BOŽÍ MOC

Nebuď z pravidel nervozní - ber to jen jako pomůcku :-)

 

Kontakt

Apoštolská církev,
KC Naděje Bučovice
Urbáškova 132
Bučovice - Vícemilice
acbucovice@gmail.com
www.acbucovice.webnode.cz
www.facebook.com/kcnadeje/

pastor Jiří Pospíšil
tel: 739 600 008
www.pojky.webnode.cz