Donate / darovat

Věříme v princip štědrosti. Pán Bůh žehná štědrým. Jsme přesvědčeni, že církev v dnešním světě má smysl a že je dobré ji podporovat.
Jako KC Naděje Bučovice chceme nabízet lidem v našem okolí naději, pomoc, povzbuzení... Pokud se rozhodnete nás podpořit, podpoříte tím potřebné a Boží dílo...
Velikost svého příspěvku ať si určí každý sám, nikoho nenuťte dávat víc, než sám chce. Bůh nemá zájem o vynucené dary: miluje toho, kdo dává rád. On si může dovolit ponechat to na vás.   2. Korintským 9.7

Číslo našeho účtu: 107-8611470227/0100

Platba přes QR kód:Pokud byste chtěli přispět na konkrétní službu či oblast sboru - využijte konkrétní variabilní symbol.

Jako sbor věříme v misijní zaměření církve - máme vytvořen misijní fond, skrze který podporujeme misii v Bosně, ve Vídni + další aktuální potřeby. Pokud byste se rozhodli zapojit i do této podpory, budeme moc rádi.

 

 

Kontakt

Apoštolská církev,
KC Naděje Bučovice
Urbáškova 132
Bučovice - Vícemilice
info@kcnadeje.cz
www.kcnadeje.cz
facebook.com/kcnadeje/
youtube.com/KCNADEJEBucovice

pastor Jiří Pospíšil
tel: +420 739 600 008
www.pojky.webnode.cz