Úvodní slovo v KC NADĚJE

Pár pravidel a rad pro úvodní slovo v KC Naděje
  • délka 2-5 minut
  • mělo by jít o kratičké "kázání", nejen svědectví či prožitek či jen přečíst oddíl z Písma, ale nějaký verš/e z Bible s jednoduchou, praktickou aplikací, zamyšlením
  • mělo by to jít v duchu tématu kázání - podívej se, o čem se bude kázat, jakou máme sérii
  • pokud možno zapoj nasměrovaní pro aktuální rok - cíle 2023: EVANGELIZACE, RODINA, MODLITBY
  • pokud možno zapojit jednu či všechny hodnoty sboru - RADOST, VZTAHY, BOŽÍ MOC
  • nebuď z pravidel nervozní - ber to jen jako pomůcku :-)
  • vždy by to mělo být i povzbuzení do chval - většinou bývá úvodní slovo před blokem chval
  • pokud Tě nic nenapadá k tématu - povzbuď lidi do chválení
  • pro bližší informace či otázky se neboj kontaktovat pastora :-)