Křesťanské centrum NADĚJE

Programové prohlášení: nabízí lidem v Bučovicích a okolí prostředí pro hodnotné vztahy, zdravý rodinný život a duchovní nasměrování. Své poslání naplňujeme formou vzdělávání, poradenství, bohoslužebných aktivit, praktické pomoci, zábavy a neformálních přátelských setkání. Zvláštní pozornost věnujeme rodinám. KC Naděje úzce spolupracuje s Apoštolskou církví.
 

Co se v KC děje:

středa  -   mimi klub Knoflíček        8:30 hod.

středa   -  kroužek Arduino         18:00 hod.

pátek    -  Royal Rangers              13:30 hod.

neděle  -   bohoslužba AC               9:30 hod.

neděle  -   klub Poutníci                 10:00 hod.

V rámci našich programů je zajištěn program pro děti.

Do budoucna plánujeme:

- programy pro seniory

- výuka angličtiny

Kde nás najdete:

KC Naděje, Urbáškova 132, 685 01 Bučovice-Vícemilice, (budova bývalé ZŠ)


Zvětšit mapu

Apoštolská církev,
KC Naděje
Urbáškova 132
Bučovice - Vícemilice
acbucovice@gmail.com
www.acbucovice.webnode.cz
www.facebook.com/kcnadeje/

pastor Jiří Pospíšil
+420 739 600 008
www.pojky.webnode.cz