Křesťanské centrum Naděje

Programové prohlášení

Křesťanské centrum Naděje nabízí lidem v Bučovicích a okolí prostředí pro hodnotné vztahy, zdravý rodinný život a duchovní nasměrování. Své poslání naplňujeme formou vzdělávání, poradenství, bohoslužebných aktivit, praktické pomoci, zábavy a neformálních přátelských setkání. Zvláštní pozornost věnujeme rodinám. KC Naděje úzce spolupracuje s Apoštolskou církví.

 

Budova KC Naděje Bučovice:

Díky dotaci z JMK (Jihomoravského kraje) se podařilo částečně zrekonstruovat prostory KC Naděje (bývalá ZŠ Bučovice-Vícemilice), čímž se umožnila kvalitnější činnost našeho komunitního centra. Podařilo se přebudovat sociální zařízení, zrekonstruovat celý sál do reprezentativního  vzhledu a vybudovat kuchyňku. Ještě jednou děkujeme JMK.

     

Kontakt

Apoštolská církev,
KC Naděje Bučovice
Urbáškova 132
Bučovice - Vícemilice
acbucovice@gmail.com
www.acbucovice.webnode.cz
www.facebook.com/kcnadeje/

pastor Jiří Pospíšil
tel: 739 600 008
www.pojky.webnode.cz