Kázání v KC NADĚJE

... kázání v našem sboru musí být autentické a upřímné, lidé chtějí vědět/slyšet nějaké rady, jak v tomto těžkém životě žít. Toužíme po tom, aby bylo kázání srozumitelné a oslovující i nevěřící.

STRUKTURA KÁZÁNÍ:

1) JÁ - prvních několik minut
např. téma starosti - mluvíš o svých zkušenostech - mluvíš o konkrétních situacích ve tvém životě - tzn. ukazuješ, že ten, kdo stojí vpředu je jeden z nás - je normální, bojuje se stejnými problémy. Pokud o něčem mluvíš, buď otevřený k tématu, týká se to i tebe...

2) MY - dáváš otázku/y 
zda posluchači procházejí něčím podobným jako ty - autentičnost; nejedná se o váš problém, ale je to náš problém

3) BŮH - lekce
jak to vidí Bůh, co nám o tomto tématu říká Bible - ideálně výkladové kázání - vzít oddíl z Písma - cca 3-6 veršů, stanovit TEZI, propojit s 2-3 hlavními body kázání

4) TY - aplikace
nejdůležitější bod - chtěl bych, abychom s tímto kázáním udělali to a to...
řekni 2-3 věci, které chceš, aby si lidé zapamatovali - např. Barnabáš - 1) tento týden povzbuď aspoň jednu osobu 2) pokud jsi na někoho zanevřel, mluv s ním 3) pokud ti byl někdo Barnabášem - poděkuj mu
Nejde o vzdělání - co říká Bible o vzdělání - nadýmá nás!!! Je důležité být co nejvíce praktický!!! 80% lidí nemá již ve středu ponětí, o čem se kázalo v neděli.

5) MY - jak by to vypadalo, kdyby
dáš lidem tuto otázku - jak by vypadal tvůj/můj/církev/život, kdybys aplikoval tyto věci ve tvém životě.  - a říkáš jim určité sny, jak by to vše mohlo vypadat...
Církev by měla lidi vyzývat, aby udělali určité věci pro změnu v životě k lepšímu!!!

Tvůj jazyk musí být prostý. Američani mají jedno přísloví: Zjednodušuj, zjednodušuj, zjednodušuj!!!

Představuj si vždy 3 lidi při kázání: musíš oslovit každou tuto skupinu:
- vedoucího
- normálního člověka ze sboru
- hříšníka, nově příchozího člověka na shromáždění

Téma musí být atraktivní a musí přinášet něco do života každé této skupiny, ALE nejdůležitější osobou je hříšník.

6) TŘI VÝZVY - nakonec udělej tři výzvy
    1) pro nevěřící - výzva k spasení - všichni se modlíme nahlas spolu, pak jim zatleskáme a dáme jim dárky (Bible, něco na občerstvení...)

    2) křesťany - neříkej, že to je výzva pro vedoucí, pro křesťany - pokud se tě něco z kázání dotklo, postav se na tom místě a dovol mi se za tebe pomodlit

    3) pro vedoucí - neříkej, že to je výzva pro vedoucí, pro křesťany - pokud se tě něco z kázání dotklo, postav se na tom místě a dovol mi se za tebe pomodlit, povzbudit - jste vzorem, lidé vás následují, buďte dobrým příkladem, buduj druhé v tom, o čem se káže

Můžete si poslechnout kázání Slawka Jagiely z Projektu NOE: Kázání o kázání.mp3   (je to krátké… 27 min.)

 

  • jedna novinka - ten kdo káže má na starost i svědectví - snaží se vybrat někoho, kdo by svědectvím mohl doplnit téma/tezi kázání. Tzn. že má povinnost si někoho domluvit.
  • pastor zajišťuje úvodní slovo, které by se mělo také odrazit od hlavního tématu kázání
  • snažte se v kázání opřít o hlavní hotnoty sboru: VZTAHY, RADOST, BOŽÍ MOC + o verš/téma na aktuální rok
  • seznam termínů kázání je zde: https://acbucovice.webnode.cz/pro-cleny/
  • viz. jedna z nejlepších knih o tom, jak kázat - Andy Stanley: Communication for a Change (Multnomah)
  • zajímavý odkaz na to, jak má kázání vypadat :-) od  Ondry  Szturce - Zásady hlubokého kázání
  • snaž se použít při přípravě kázání tzv. IKDIP - 5 stádií tvůrčí práce - viz pdf či pptx

Délka kázání - ideální do 30-35 min. Shromáždění začíná 10:00, kázat by měl člověk začít v 10:30, končit v cca 11:05 - pokud možno :-)

Kontakt

Apoštolská církev,
KC Naděje Bučovice
Urbáškova 132
Bučovice - Vícemilice
info@kcnadeje.cz
www.kcnadeje.cz
facebook.com/kcnadeje/
youtube.com/KCNADEJEBucovice

pastor Jiří Pospíšil
tel: +420 739 600 008
www.pojky.webnode.cz