Naše aktivity

Naše Křesťanské centrum Naděje Bučovice se snaží pracovat v mnoha rovinách. Zastřešujeme několik aktivit.
 
Zde jsou:
 
 • Setkání mladých - jednou za čtrnáct dní, 2. a 4. sobotu, od 18:00 s přespáním
 • Mimi klub Knoflíček - každou středu od 9:00 do 11:00, setkání s volným programem pro maminky/tatínky a jejich ratolesti
 • Royal Rangers - klub pro děti školního věku podobnou formou jako skaut, schůzky začínají každý pátek od 13:30 do 15:00
 • DISCOVERY - diskuzní klub, přemýšlení nad biblickým textem, diskuze na palčivé otázky, jak aplikovat biblické pravdy a hodnoty do současného života, 2. a 4. úterý od 17:30
 • Biblická škola EBED - jednou za 2 měsíce - vždy sudý měsíc mimo prázdniny - zveme zajímavé hosty, kteří s námi sdílí své zkušenosti a znalosti
 • Setkání sester - setkání sester se zajímavým tématem, kterému muži většinou nerozumí, setkání probíhá jednou měsíčně, vždy 1. čtvrtek v měsíci od 17:30
 • Arduino - jednotýdenní setkání zastřešené Royal Rangers pro zájemce o programování a elektroniku; většinou pro tatínky s dětmi, velmi populární kroužek zabývající se mikroprocesorovou stavebnicí Arduino - setkání je každou středu od 18:00
 • Kulinářské setkání - setkání cca 12 lidí, kteří se chtějí učit vařit, strávit příjemný večer při přípravě, vaření a konzumaci jídla; snažíme se vařit menu dle zájmu účastníků
 • Dětský klub Poutníci - setkání dětí každou neděli od 9:30, kde se děti učí, jak se stát zralými v rozhodování, jak se správně chovat  - vše na základě křesťanských principů
 • Dorost - setkání starších dětí ve věku 8-13 let, každou druhou neděli od 10:00. Naši mladí se učí být zralými v rozhodování, jak se správně chovat  - vše na základě křesťanských principů
 • Poradna Ester - poradna pro partnerství, přípravu na manželství, řešení problémů mezi mužem a ženou, příprava a provedení svatebního obřadu
 • Přednášková činnost - navštěvujeme základní a střední školy s různými programy

Kontakt

Apoštolská církev,
KC Naděje Bučovice
Urbáškova 132
Bučovice - Vícemilice
acbucovice@gmail.com
www.acbucovice.webnode.cz
www.facebook.com/kcnadeje/

pastor Jiří Pospíšil
tel: 739 600 008
www.pojky.webnode.cz