IKDIP - Pět stádií tvůrčí práce

Podle knihy Geoffrey Petty: Moderní vyučování, Portál 1996, strana 237 - 238

Úvod
 • příprava kázání, zvláště kážeme-li pravidelně, je břemenem (1.Tim 5,17)

 • příprava kázání je činností, která stojí na průsečíku spirituální a mentální aktivity

 • IKDIP není homiletickou metodou, mluví spíše o přístupu k přípravě z hlediska různého vnitřního nastavení myšlení

1. Stadium inspirace
 • jde o stadium nezaujatého hledání podnětů námětů, motivů apod.

 • tento proces je charakterizován spontánností, experimentováním, intuicí, nespoutanou představivostí a riskantní improvizací

 • podobně jako v případě brainstormingu je jeho účelem přijít na co nejvíce nápadů bez ohledu na to, jestli je upotřebíme nebo ne

 • základem inspirace u křesťana je osobní vztah s Duchem svatým a pravidelné studium Božího slova

 • mezi další zdroje inspirace patří rozhovory s lidmi, literatura, dění ve společnosti, televize, pozorování života

2. Stadium klarifikace
 • smyslem této fáze je vyjasnit si účel a cíl.

 • lze ji vyjádřit otázkou: „Co se pokouším sdělit (udělat)?“

 • další pomocné otázky: Ke komu mluvím? Jaké potřeby lidé mají? Jak jsou na tom duchovně? Mám vyučovat, povzbuzovat, napomínat, nebo předávat vizi? Co chce říci lidem Bůh!!!

 • při stadiu klarifikace postupujeme logicky, analyticky a kriticky a zrak máme upřený k horizontu

 • musíme mít na paměti, že zvěstujeme Boží slovo

 • v tomto stádiu je nutné stanovit tezi - obsah kázání vyjádřený v jednoduché formulaci

3. Stadium destilace
 • nyní jsou myšlenky vzniklé ve fázi inspirace (popřípadě „pilné práce) pozorně zkoumány a posuzovány, obvykle za pomoci výsledků fáze klarifikace. Nejlepší z nich budou vybrány k dalšímu rozpracování

 • jde o fázi kritické autocenzury. (Neměli bychom být zase příliš kritičtí). Platí pravidlo, že méně je někdy více. Pokud použijeme příliš mnoho myšlenek, tak bude hrozit, že zanikne to, co jsme chtěli říci

 • budeme hledat materiály pro úvod, vysvětlení, argumentaci pro a proti, příklady a ilustrace, citáty, závěr. Vybereme to nejlepší a ostatní vyškrtáme

4. Stadium inkubace
 • v ideálním případě by mezi jednotlivými fázemi mělo být několik dní nečinnosti. V nouzi alespoň noc

 • tato fáze dává prostor nevědomí

 • pomůže nám to získat od práce určitý odstup a jsme schopni jí lépe posoudit

 • navenek je tato fáze charakteristická nečinností, ale ve skutečnosti je nutné o ní přemýšlet. „Nechat jí uležet“

 • je dobré zabývat se jinou činností: sport, práce, relaxace, popřípadě spánek (pokud před usnutím přemýšlíme)

5. Stadium pilné práce
 • jakmile se rozhodneme, co a jak budeme dělat, začneme své myšlenky rozpracovávat, upravovat a vylepšovat, dokud dílo nezíská konečný tvar. To samozřejmě může znamenat, že budeme dílo ještě mnohokrát předělávat a že ještě několikrát projdeme stádii „inspirace“, „klarifikace“ i „pilné práce“

 • zde vytváříme logickou strukturu a srozumitelné formulace. Nevymýšlíme nové věci, jen pracováváme to, co již máme na papíře. Pomůže nám, když si ve fantazii představujeme, jak jsme za kazatelnou a slyšíme sami sebe mluvit

Rady na závěr

Jednou z hlavních obtíží tvůrčího procesu je, že jednotlivé fáze vyžadují radikálně odlišná nastavení mysli. Nejsme schopni se soustředit v jednu chvíli více než na jednu činnost.

INSPIRACE: nekritické, ponoření doproblému, spontánní, riskující, intuitivní, radostné, odvázané, improvizační, subjektivní, žádné hodnocení.

KLARIFIKACE: kritické, analytické, logické, nestranné 

DESTILACE: sebekritické, objektivní, analytické, hodnotící

INKUBACE: chladný odstup

PILNÁ PRÁCE: vytrvalé úsilí, většinou nekritické

 

"Rty spravedlivého připravují pastvu mnohým." Přísloví 10,21

 

Kontakt

Apoštolská církev,
KC Naděje Bučovice
Urbáškova 132
Bučovice - Vícemilice
info@kcnadeje.cz
www.kcnadeje.cz
facebook.com/kcnadeje/
youtube.com/KCNADEJEBucovice

pastor Jiří Pospíšil
tel: +420 739 600 008
www.pojky.webnode.cz