EBED

BIBLICKÁ ŠKOLA EBED
INTERNETOVÁ BIBLICKÁ ŠKOLA PRO VŠECHNY

„Nechte Boha proměnit vaši osobnost a vybavit k tomu, co pro vás On připravil“

 • položení základů v tvém životě
 • obnovení priorit pro praktický život
 • postavení života na Písmu
 • posílení víry 
 • rozpoznání a příprava na povolání do služby Bohu
 • celoživotní biblické studium

Lekce probíhá vždy v pondělí od 20:00 na sborovém ZOOM:  https://zoom.us/my/kcnadeje 

Prošlé lekce EBEDModul 0 + el. materiály - studujte s námi

Krátké představení biblické školy v KC Naděje Bučovice - jdi na 42:08:

 
STUDIJNÍ PLÁN - 4 MODULY
 • administrativní poplatek 300,- Kč/semestr (v ceně zahrnuta elektronická verze materiálů a část nákladů na misijní výjezd)
 • platbu prosím proveďte na účet 107-8611470227/0100 v.s. 601 nebo osobně Veronice Holubové
 • po zaplacení poplatku vám budou zaslány elektronicky materiály. Materiály si můžete koupit i jako knihu (130,-Kč/ks)
 • výuka bude probíhat on-line (zoom) + https://zoom.us/my/kcnadeje - návod
 • každá lekce se skládá z 45 minutové lekce a 20 min. diskuze, dále mají studenti možnost zůstat další hodinu připojeni a sdílet se dále na dané téma. Po každé lekci následuje test pro osobní ověření osvojených poznatků (dle příručky)
 • každý modul je zakončený misijním výjezdem a graduací. Jednotlivé moduly můžete studovat jednotlivě nebo jako celek
 • řádný student získá po dokončení studia diplom o absolvování
 • studium je rozděleno do 5 studijních semestrů
 • pro účast je nutné se přihlásit!
Podmínky k získání diplomu: 
 • 90% online účast na lekcích a absolvování testů, když lekci student nestihne online, do 2 dnů si ji prohlédne ze záznamu a dá o tom vědět vyučujícímu
 • přečtení doporučené literatury
 • účast na misijním výjezdu / víkendové akci
 • závazek pravidelné modlitby za osobní růst, za růst druhých studentů, za školu

 

MODUL 1 - PODZIM 2020 - SEMESTR 1
Obnov základy ve svém životě

Jednotlivé lekce:

 • Vaše první křesťanské kroky
 • Cesta učednictví 
 • Jak získat co největší užitek ze studia Bible 
 • Rozvíjíme vášeň pro modlitbu
 • Používání a rozvíjení víry 
 • Církev – váš nový duchovní domov
 • Podstata uctívání 
 • Poznávání Ducha Svatého
 • Křest Duchem Svatým 
 • Staňte se podobnějšími Ježíši (posvěcení)
 • Jak zvládat pokušení
 • Ovoce Ducha
 • Porážka úzkosti a strachu 

 

MODUL 2 - JARO 2021 - SEMESTR 2
Posilni svoji schopnost čelit výzvám v životě

V RÁMCI „MODULU 2“ PROBĚHNE VÍKENDOVÝ VÝJEZD DO OCHRANOVA - plánujeme 28. - 30.5.

Jednotlivé lekce:

 • Jak zvládat hněv
 • Odpuštění
 • Budování hlubšího přátelství
 • Vytrvalost
 • Boží výchova
 • Jak zvládat neúspěch
 • Dary Ducha svatého
 • Tvé finance
 • Proč Bůh dopouští utrpení
 • Jak poznat Boží vůli
 • Porozumět Boží autoritě
 • Jak najít své místo ve službě 
 • Jak dosáhnout výjimečnosti

 

MODUL 3 - PODZIM 2021 - SEMESTR 3
Připrav se na službu a rozviň své dovednosti služebníka

V RÁMCI MODULU 3 PROBĚHNE NĚKOLIKADENNÍ MISIJNÍ VÝJEZD

Jednotlivé lekce:

 • Rozvíjení vize
 • Kristocentrické cíle
 • Povolání k evangelizaci
 • Služba ve sboru a za jeho hranicemi
 • Ochota se učit
 • Maximální využití tvého času
 • Tvé schopnosti  a obdarování
 • Rozvinutí vůdčích dovedností
 • Důležitost týmové práce
 • Budování jednoty ve sboru
 • Zvládání konfliktů
 • Zlepšování svých postojů
 • Překonávání překážek

 

MODUL 4 - AKADEMIE - ROK 2022
Získej teologické základy a lásku ke studiu Božího slova

Modul 4 bude zaměřen více akademicky, položí základ pro efektivní studium a výklad Božího slova a a rozvine porozumění základním doktrínám víry (Kristologie, Soteriologie, Pneumatologie, Hermeneutika….) 

Zodpovědná osoba: Kateřina Šafrová, tel: 777 570 690, mail: safer@centrum.cz, www.acbucovice.webnode.cz/ebed

 

EBED - audionahrávky z minulých setkání.

 

Kontakt

Apoštolská církev,
KC Naděje Bučovice
Urbáškova 132
Bučovice - Vícemilice
info@kcnadeje.cz
www.kcnadeje.cz
facebook.com/kcnadeje/
youtube.com/KCNADEJEBucovice

pastor Jiří Pospíšil
tel: +420 739 600 008
www.pojky.webnode.cz